postgres select 1

      Możliwość komentowania postgres select 1 została wyłączona
SELECT d.id,d.imie, COALESCE( (select nazwisko FROM rodzic WHERE id=d.rodzic1id ), (select nazwisko FROM rodzic WHERE id=d.rodzic2id )) as nazwisko_dziecka, age(d.data_urodzenia) FROM dziecko d LEFT JOIN rodzic p ON p.id = d.rodzic1id AND p.id = d.rodzic2id