posttgres select 2

      Możliwość komentowania posttgres select 2 została wyłączona
SELECT d.rodzic1id , (Select imie from rodzic where id=d.rodzic1id) as imie_rierwszego_czlonka, d.rodzic2id , (Select imie from rodzic where id=d.rodzic1id) as imie_drugiego_czlonka, (Select nazwisko from rodzic where id=d.rodzic1id) as nazwisko FROM dziecko d LEFT JOIN rodzic r ON r.id = d.rodzic1id AND r.id = d.rodzic2id