postgres insert to db

      Możliwość komentowania postgres insert to db została wyłączona
DO $do$ DECLARE idRodzic1 rodzic.id%TYPE; idRodzic2 rodzic.id%TYPE; BEGIN DELETE FROM dziecko; DELETE FROM rodzic; FOR i IN 1..10 LOOP IF i%2 = 0 THEN EXECUTE ' Insert INTO rodzic (imie,nazwisko) VALUES (' || i ||E',\'Kowalski\')'; ELSE EXECUTE ' Insert INTO rodzic (imie,nazwisko) VALUES (' || i ||E',\'Fiut\') RETURNING id'; idRodzic1:=lastval(); EXECUTE ' Insert INTO dziecko (data_urodzenia,rodzic1id,imie) VALUES (NOW(),'|| idRodzic1|| E',\'Adam\') '; EXECUTE ' Insert INTO dziecko (data_urodzenia,rodzic1id,imie) VALUES (NOW(),'|| idRodzic1 || E',\'Ewa\') '; END IF; END LOOP; FOR i IN 1..10 LOOP EXECUTE ' Insert INTO rodzic (imie,nazwisko) VALUES ('|| i ||E',\'Nowak\') RETURNING id'; idRodzic1:=lastval(); EXECUTE ' Insert INTO rodzic (imie,nazwisko) VALUES ('|| -i ||E',\'Nowak\') RETURNING id'; idRodzic2:=lastval(); EXECUTE ' Insert INTO dziecko (data_urodzenia,rodzic1id,rodzic2id,imie) VALUES (NOW(),'|| idRodzic1 ||','|| idRodzic2 || E',\'Jarek\') '; END LOOP; END $do$;