uruchomienie-replikacji

      Możliwość komentowania uruchomienie-replikacji została wyłączona
# Konfiguracja GLusterFS gluster peer probe web1.uchacz.it gluster volume create www replica 2 transport tcp rep1.uchacz.it:/www web1.uchacz.it:/www force gluster volume start www # Montujemy nasz nowy skarb 🙂 mkdir /www mount -t glusterfs web1.uchacz.it:/www /www service mysql restart # Tablica z mysql potrzebna do uruchomienia replikacji na rep1 i struktura mysqldump -u root -p --all-databases > /www/frist.sql mysql -u root -p show master status; +------------------+----------+--------------+------------------+ | File | Position | Binlog_Do_DB | Binlog_Ignore_DB | +------------------+----------+--------------+------------------+ | mysql-bin.000002 | 107 | | | +------------------+----------+--------------+------------------+ 1 row in set (0.00 sec)