uruchomienie-replikacji-rep1

      Możliwość komentowania uruchomienie-replikacji-rep1 została wyłączona
# montujemy zasób z GlusterFS mkdir /www mount -t glusterfs rep1.uchacz.it:/www /www # uruchomienie replikacji Mysql typu Master-Slave mysql -u root -p < /www/frist.sql mysql -u root -p CHANGE MASTER TO MASTER_HOST='192.168.50.51',MASTER_USER='slave1', MASTER_PASSWORD='kolorowywihajster', MASTER_LOG_FILE='mysql-bin.000002', MASTER_LOG_POS= 107; START SLAVE;