replikacja-mysql-conf

      Możliwość komentowania replikacja-mysql-conf została wyłączona
# Restartujemy usługe MySql service mysql restart #Logujemy sie do konsoli MySql> mysql -u root -p # Tworzymy bazę i użytkownika dla wordpressa # mysql> CREATE DATABASE wp_db; CREATE USER 'uszatek'@'localhost' IDENTIFIED BY 'kolorowywihajster'; GRANT ALL PRIVILEGES ON wp_db.* TO 'uszatek'@localhost; # Tworzymy bazę i użytkownika dla REPLIKACJI # mysql> GRANT REPLICATION SLAVE ON *.* TO 'slave1'@'%' IDENTIFIED BY 'kolorowywihajster'; FLUSH PRIVILEGES; FLUSH TABLES WITH READ LOCK; UNLOCK TABLES;