/etc/mysql/my.cnf

      Możliwość komentowania /etc/mysql/my.cnf została wyłączona
bind-address = 192.168.50.51 server-id = 1 log_bin = /var/log/mysql/mysql-bin.log
/etc/mysql/my.cnf