proxmox-vncproxy

      Możliwość komentowania proxmox-vncproxy została wyłączona
# Na serwerze apt-get install openbsd-inetd echo "59004 stream tcp nowait root" >> /etc/inetd.conf /etc/init.d/openbsd-inetd restart # Połączenie się z maszyną przez vnc vncviewer ip_proxmoxa:59004 # akceptujemy certy # podajemy nazwa_uzytkownika@pam i hasło