proxmox-qm-tworzenie-maszyny-wirtualnej

      Możliwość komentowania proxmox-qm-tworzenie-maszyny-wirtualnej została wyłączona
# ściągamy iso openwrt cd /var/lib/vz/template/iso wget https://downloads.openwrt.org/chaos_calmer/15.05/x86/generic/openwrt-15.05-x86-generic-combined-ext4.img.gz gunzip openwrt-15.05-x86-generic-combined-ext4.img.gz # przygotujemy dysk lvcreate -L 2G -n vm-202-disk-1-raw Data-Storage dd if=openwrt-15.05-x86-generic-combined-ext4.img of=/dev/Data-Storage/vm-202-disk-1-raw # tworzymy maszyne i ją stawiamy qm create 202 --balloon 256 --memory 256 --ostype l24 --ide1 /dev/Data-Storage/vm-202-disk-1-raw --net0 bridge=vmbr0,e1000=11:34:33:32:31:32 --net1 bridge=vmbr1,e1000=12:34:33:32:31:32 qm start 202