pass

      Możliwość komentowania pass została wyłączona
gpg --list-keys # jeśli brak kluczy trzeba nowy wygenerować gpg --gen-key pass init 515DB67631E9A7993A9F3DFDCE86CF4DCA3079CF (fingerprint klucza) pass generate dom/router 14 pass insert praca/drukarka hp pass ls pass show dom/router (podajemy haslo klucza gpg)