arch-lvm

      Możliwość komentowania arch-lvm została wyłączona
# stworzenie groupy vgSystem i woluminów lvRoot i lvHome do niej należących pvcreate /dev/mapper/cryptdisk vgcreate vgSystem /dev/mapper/cryptdisk lvcreate --size 30G --name lvRoot vgSystem lvcreate --size 9G --name lvHome vgSystem lvcreate --extents +100%FREE --name lvSwap vgSystem # stworzenie systemu plików mkfs.ext4 -E discard /dev/mapper/vgSystem-lvRoot mkfs.ext4 -E discard /dev/mapper/vgSystem-lvHome mkfs.ext4 -E discard /dev/mapper/vgSystem-lvSwap mkfs.ext2 /dev/md0 # motujemy na potrzeby instalacji systemu mount /dev/mapper/vgSystem-lvRoot /mnt mkdir /mnt/home mount /dev/mapper/vgSystem-lvHome /mnt/home mkswap /dev/mapper/vgSystem-lvSwap swapon /dev/mapper/vgSystem-lvSwap mkdir /mnt/boot mount /dev/md0 /mnt/boot # generuje prawidłowe dane do dwóch plików systemowych # /etc/fstab - dzieki temu pliku, system wie co podmotowac w trakcie startu systemu # /etc/mdstat - informacja o działających raidach genfstab -p -U /mnt > /mnt/etc/fstab mdadm --examine --scan > /mnt/etc/mdadm.conf