arch-crypt

      Możliwość komentowania arch-crypt została wyłączona
cryptsetup --cipher=aes-xts-plain --verify-passphrase --key-size=512 luksFormat /dev/md1 #DUZE - YES # podajemy hasełko cryptsetup luksOpen /dev/md1 cryptdisk # podajemy hasełko