ansible-plaubook

      Możliwość komentowania ansible-plaubook została wyłączona
cat >> /etc/hosts <<EOL 192.168.50.40 web0 192.168.50.51 db EOL vagrant up ssh-keyscan web0 db >> ~/.ssh/known_hosts ansible -i ./inventory.ini all -m ping -u vagrant # jesli zielona 🙂 jedziemy dalej ansible-playbook setup-all.yml -i ./inventory.ini -u vagrant