snmpd-1

      Możliwość komentowania snmpd-1 została wyłączona
for i in /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/snmpd.service /etc/default/snmpd; do sed -i "s|-Lsd|-LS6d|" $i; done