replikacja-github

      Możliwość komentowania replikacja-github została wyłączona
git clone https://github.com/leszekuchacz/3-blog_uszatek-replikacja-serwera-www-wraz-baza-danych.git cd 3-blog_uszatek-replikacja-serwera-www-wraz-baza-danych chmod +x przygotuj_srodowisko.sh # Podajemy adres ip dla web1 i rep1 # skrypt edytuje /etc/hosts . setup.yml i VagrantFil ./przygotuj_srodowisko.sh vagrant box add debian/jessie64 https://atlas.hashicorp.com/debian/boxes/jessie64 --provider virtualbox vagrant init vagrant up # jak zielone - jedziemy dalej 🙂 ansible -i ./inventory.ini all -m ping -u vagrant ssh-keyscan web0 db >> ~/.ssh/known_hosts ansible -i ./inventory.ini all -m ping -u vagrant ansible-playbook setup.yml -i ./inventory.ini -u vagrant