openwrt-squid.conf

      Możliwość komentowania openwrt-squid.conf została wyłączona
acl localnet src 192.168.1.0/24 http_access allow localnet http_access allow localhost http_port 3128 transparent url_rewrite_program /etc/squid/rewrite.pl
squid.conf