magento-apach2

      Możliwość komentowania magento-apach2 została wyłączona
<VirtualHost *:81> DocumentRoot /var/www/magento ServerName magento.uchacz.it <Directory /var/www/magento> Options Indexes FollowSymLinks MultiViews AllowOverride All </Directory> </VirtualHost>
/etc/apache2/sites-available/magento.conf