gmail-mailx

      Możliwość komentowania gmail-mailx została wyłączona
# # echo -e " treść wiadomości email " | mailx -v -s "Temat Email" -S smtp-use-starttls -S ssl-verify=ignore -S smtp-auth=login -S smtp=smtp://smtp.gmail.com:587 -S from="wpisz_tu_swoj_adres_gmail@gmail.com( Uszatek BLOG IT)" -S smtp-auth-user=wpisz_tu_swoj_login_gmaill -S smtp-auth-password=wpisz_tu_wyge_haslo -S ssl-verify=ignore -S ilovespam@uchacz.it