arch-pacstrap

      Możliwość komentowania arch-pacstrap została wyłączona
# dla połaczenia z internetem # dynamiczne przydzielenie adresu ip - ethernet -kabel dhcpcd # Lub statyczne na przykład echo "nameserver 8.8.8.8" > /etc/resolve.conf ip addr add 100.100.100.100/24 dev ens19 ip link set ens19 up ip route add default via 100.100.100.1 metric 1 # Aktualizacja listy repo pacman -Sy # Aktualizacja kluczy do pacmana pacman -S archlinux-keyring # czyszczenie cachu pacman -Sc # Instalacja pacstrap /mnt base base-devel # zainstaluje okolo 144 pakietow