arch-dd

      Możliwość komentowania arch-dd została wyłączona
dd if=/dev/zero of=/dev/vda bs=1M dd if=/dev/zero of=/dev/vdb bs=1M ### LUb bardziej ale długo ! shred --verbose --random-source=/dev/urandom --iterations=3 /dev/vda shred --verbose --random-source=/dev/urandom --iterations=3 /dev/vdb