apache-order

      Możliwość komentowania apache-order została wyłączona
#Każdy ma dostęp do katalogu: OLD Apacha 2.2 conf: <Directory "/home/www/html"> Order allow,deny Allow from all </Directory> NEW Apache 2.4 conf: <Directory "/home/www/html"> Require all granted </Directory>