apache-order-secure

      Możliwość komentowania apache-order-secure została wyłączona
#Dostęp do zasobu ma tylko host uchacz.it # i poświadcza sie loginem/hasłem z pliku passwd: OLD Apacha 2.2 conf: <Directory "/home/www/html"> Order allow,deny Deny from all Satisfy ALL Allow from uchacz.it AuthUserFile /home/www/.passwd AuthName secure Require valid-user </Directory> NEW Apache 2.4 conf: <Directory "/home/www/html"> AuthBasicProvider File AuthUserFile /home/www/.passwd AuthName secure <RequireAll> Require valid-user Require uchacz.it </RequireAll> </Directory>